ITANGAZO ryo guhinduza amazina

Uwitwa MUNYANKIKO Faustin mwene KARINDA Papias na MURORUNKWERE Jacqeuline, utuye mu Mudugudu wa Kanyange, Akagari ka Munanira II, Umurenge wa Nyakabanda, Akarere ka Nyarugenge, mu Mujyi wa Kigali arasaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo MUNYANKIKO Faustin, akitwa KALINDA Faustin mu gitabo cy’irangamimerere.

Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Izina ry’irigenurano rikaba riteye ipfunwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *